Kontakt

BIH - “STECO CENTAR” d.o.o. BIJELJINA
Kojčinovac bb, 76316 Janja, BiH
stecocentar@stecocentar.com
Office +387 55 545 300
Office +387 55 545 222
Fax +387 55 545 200

STECO BIJELJINA BiH

Siniša Stevanović, Generalni menadžer
Office +387 55 545 300
Mob +387 65 700 800
sinisa@stecocentar.com
Milenko Stevanović, Vlasnik
Office +387 55 545 300
stecocentar@stecocentar.com
Nebojša Janković, Direktor
Office +387 55 545 300
Mob +387 65 146 861
        +381 64 709 2000
nebojsa@stecocentar.com
Branko Krsmanović, Master građevine
Office +387 55 545 300
Mob +387 65 420 030
bane@stecocentar.com
Branislava Blažić, dipl. ing. arh.
Office +387 55 545 300
Mob +387 66 900 905
branislava@stecocentar.com
Fatima Salkanović, dipl. ing. građ.
Office +387 55 545 300
Mob +387 61 671 968
fatima@stecocentar.com
Armin Oručević,dipl. ing. građ.
Office +387 55 545 300
Mob +387 66 708 777
Fax +387 55 545 200
armin@stecocentar.com
Branka Pelemiš, dipl. ing. arh.
Office +387 55 545 300
Mob +387 65 896 223
branka@stecocentar.com
Neda Lazić, dipl. ing. građ.
Office +387 55 545 300
Mob +387 65 085 050
neda@stecocentar.com

Banjaluka - Sarajevo

Mile Perać                                  
Mob +387 65 519 115
mile@stecocentar.com
Ismar Kaljić                             
Office +387 55 545 300
Mob +387 61 27 27 69
ismar@stecocentar.com

Švajcarska

Laurent Tomas, propriétaire Tomas tech
Office +41 24 565 30 07
Mob +41 79 241 51 81
ventes@tomas-tech.com
Ljiljana Tomas, directeur commercial / propriétaire
Office +41 24 565 30 07
Mob +41 79 428 79 48
ventes@tomas-tech.com

Maribor - Slovenija

Alojz Hren, civil engineer, Podrška
Office +387 55 545 300
Mob +386 41 330 716
alojz@stecocentar.com
Mirzet Salkanović, dipl. ing. arh.
Office +387 55 545 300
Mob +386 41 842 243
mirzet@stecocentar.com

Srbija

Ivan Sekulić, dipl. oec
Beograd - Srbija (Batajnički drum 18a, 11080 Zemun)
Office +381 11 316 44 55
Mob +381 64 644 60 80
stecosrbija@stecocentar.com
Petar Tutić, Predstavnik
Beograd - Srbija (Batajnički drum 18a, 11080 Zemun)
Office +381 11 316 44 55
Mob +381 63 770 77 93
stecosrbija@stecocentar.com