KAKOVOST
na prvem mestu
ŠTEVILKA 1
v državi in ​​regiji

EKOLOŠKE REŠITVE

STECO CENTAR EKOLOŠKIH REŠITEV

HIŠNA MONTAŽA

S svojimi odličnimi izolacijskimi lastnostmi so optimalna rešitev, ko gre za nizko porabo energije. Povečanje ekološke ozaveščenosti, cen energentov in spoznanja o omejevanju fosilnih goriv ter nujnosti zmanjševanja izpustov škodljivih plinov v ozračje so povzročili gradnjo t.i. nizkoenergijske objekte.

Kriterij za uvrstitev objekta med nizkoenergijske objekte je omejitev njegove porabe energije na 48 kWh/m2/leto. Z gradnjo nizkoenergijskih objektov z zanemarljivimi dodatnimi vlaganji (od 5% do 10% celotne investicije) in zaradi kratke vračilne dobe dosežemo velike prihranke energije. Poudariti je treba, da gre 70% celotne porabe energije za ogrevanje prostorov. Hkrati se z izgradnjo tovrstnih objektov dosega izjemno pomembno zmanjšanje emisij škodljivih plinov (CO2). Tako na primer nizkoenergijska stavba letno izpusti skoraj dvakrat več škodljivih plinov kot stavba, zgrajena na podlagi osnovnih gradbenih predpisov, »pasivna hiša« kot »najekstremnejši« primer nizkoenergijske stavbe pa do 5-krat manj kot pri nizkoenergijski stavbi.

LETNA PORABA ENERGIJE KWh

LETNA EMISIJA CO2 v kg.

GODIŠNJA POTROŠNJA U KWh

 

Nizkoenergijske stavbe na zahodu so koncept, na katerem absolutno temelji sedanjost v gradbeništvu.

 

V grafikonu niso prikazane slabo izolirane stavbe klasične gradnje, ki porabijo > 250 KWh/m2/leto. tj >25 l/m2/leto.

Niskoenergetski standard – sastavni je deo montažne gradnje i u poređenju sa klasičnom gradnjom osigurava energetsku uštedu od 60% do 90%. Dostigne li se standard potrošnje do 40 kWh/m2, takvi niskoenergetski objekti nazivaju se „trolitrene kuće“ jer troše 3 litra nafte po m2 i predstavljaju idealan primer niskoenergetskog objekta.

NULA HIŠA

Ničeenergijska hiša je hiša, ki v celoti zadovoljuje vse svoje energetske potrebe. Poleg manjše porabe energije s tovrstno gradnjo zmanjšujemo onesnaževanje okolja in emisije škodljivih plinov, saj z odpadki tudi ravnamo racionalno.

Poleg velikih energetskih prihrankov nizkoenergijske stavbe izstopajo z edinstveno tehnologijo gradnje iz naravnih in ekoloških materialov, ki se reciklirajo, kar je pomembna prednost v primerjavi s klasičnim sistemom gradnje.

 

Toplotna upornost R=_m2 K/W za različne evropske države

 

PORTUGALR=_m2 K/W
ŠPANIJAR=_m2 K/W
ITALIJAR=_m2 K/W
BELGIJAR=_m2 K/W
SLOVAČKAR=_m2 K/W
MAĐARSKAR=_m2 K/W
ČEŠKA REPUBLIKAR=_m2 K/W
VELIKA BRITANIJAR=_m2 K/W
NJEMAČKAR=_m2 K/W
SLOVENIAR=_m2 K/W
ŠVAJCARSKAR=_m2 K/W
AUSTRIAR=_m2 K/W
POLJSKAR=_m2 K/W
FRANCUSKAR=_m2 K/W
HOLANDIJAR=_m2 K/W
LITVANIAR=_m2 K/W
LATVIAR=_m2 K/W
ESTONIAR=_m2 K/W
FINSKAR=_m2 K/W
ŠVEDSKAR=_m2 K/W
DANSKAR=_m2 K/W
NORVEŠKAR=_m2 K/W
RUSSIAR=_m2 K/W
Z ekološkimi materiali zagotavljamo ustrezno toplotno odpornost - R a glede na klimatsko območje.

MONTAŽNA GRADNJA

Tako kot klasična se začne s temelji hiše, ki so iz betona, betonskih blokov ali na pilotih po projektu. Stene so izdelane iz nosilne lesene konstrukcije, obložene z ognjevarnimi in vodoodpornimi mavčno-vlaknenimi ploščami s polnilom iz mineralne volne, z vgradnjo parne zapore na notranji strani zunanjih sten. Prav tako je nosilna konstrukcija izdelana iz impregniranih lesenih plošč, na zunanji strani pa so stene obložene s stiroporom in lesenimi letvami ali pa se izvede t.i. zaključna obdelava. Demit fasada. Medetažna konstrukcija je iz rešetkastih nosilcev s podlogo iz mavčnokartonskih plošč in potrebno izolacijo, strešna konstrukcija pa iz rešetkastih lesenih nosilcev. Na zgornjo stran nosilca se namesti polni deskasti opaž, preko katerega se namesti lepenka, na katero se pritrdijo strešna stojala in strešna kritina iz strešnika, opeke ali pločevine. Na spodnji strani se položi tanek opaž na katerega se položi PVC folija kot parna zapora in mineralna volna kot izolacija.

Zadrževanje toplote je izjemno, saj ni hladnih mostov, celotno količino potrebne energije pa lahko proizvedemo iz obnovljivih virov. Druga prednost je hitrost, saj 100 kvadratnih metrov velik objekt zgradimo v 15 dneh. Takšne hiše tudi učinkovito absorbirajo hrup, ki prihaja z ulice ali iz notranjosti, in tako ustvarjajo prijetno vzdušje.
Varovanje okolja je primarni cilj nizkoenergijskih gradenj in ohranja ekološko ozaveščenost od izvora surovin, njihove proizvodnje, embalaže , transport, gradnja in uporaba do 100 % možnosti recikliranja.

Prav tako pri gradnji na gradbiščih ne nastajajo odpadki, saj elemente, ki jih gradimo po naših projektih in skicah, pripeljemo iz tovarne, uskladiščimo in na milimeter natančno razrežemo. Poraba energije, ki pri tem nastane, je v primerjavi s klasično gradnjo minimalna. Hišo je mogoče enostavno preurediti v samovzdržno, z nizkimi stroški glede na energetske potrebe. Da lahko zadovoljimo svoje potrebe iz naravnih, obnovljivih virov energije in hkrati varujemo okolje.

NIZKOENERGIJSKA GRADNJA

Od nas zahteva, da pri projektiranju upoštevamo izpolnjevanje naslednjih kriterijev:

 • Stavba kompaktnega volumna
 • Dobra toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe, izolacija notranjih prostorov od neogrevanih prostorov
 • Izogibanje toplotnim mostovom
 • Okna morajo biti vsaj dvojno izo stekla, z visokimi toplotnimi lastnostmi, z dobrim tesnjenjem, k<1,50W/m2K
 • Uporaba obnovljivih virov energije v pasivnih in aktivnih sredstvih za pridobivanje tople vode in proizvodnjo električne energije (fotovoltaične celice ipd.)
 • Odgovarajuća kućna tehnologija (solarna priprema za dobijanje tople vode, kontrolisana ventilacija sa povratom toplote, toplotne pumpe itd.)
 • Postavitev komunalnih površin na sever
 • Južna stran je zastekljena in odprta, severna je zaprta
 • Analiza in poravnava površinskih svetlobnih odprtin
 • Dodatna zaščita pred poletnim soncem
 • Možnost dvostranskega prezračevanja skozi okna
 • Zagotovite prisilno prezračevanje
 • Možnost predgretja zraka pred vstopom v prostor
 • Izberite nizkotemperaturne sisteme ogrevanja in jih kombinirajte z obnovljivimi viri energije
 • Preverite kakovost izdelave s Thermal
 • Zunanja vrata s termoizolacijskim polnilom
 • Optimalna orientacija notranjega prostora