KVALITET
na prvom mjestu
BROJ 1
u zemlji i regionu

KONSTRUKCIJE

STECO STANDARD

Steco Centar Materijali i Konstrukcije
VANJSKI ZID – DEMIT FASADA
VANJSKI ZID – HORIZONTALNA DRVENA FASADA
VANJSKI  ZID – VERTIKALNA DRVENA FASADA
Steco Unutrasnji zid
UNUTRAŠNJI ZID
Konstrukcije
MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
KROVNA KONSTRUKCIJA
KROVNA KONSTRUKCIJA
KOSI KROV
KOSI KROV
RAVNI KROV

STECO STANDARD PLUS +

VANJSKI ZID DEMIT FASADA STECO PLUS
VANJSKI ZID – DEMIT FASADA

STECO PREMIUM

VANJSKI ZID – DEMIT FASADA
VANJSKI ZID – HORIZONTALNA DRVENA FASADA
Steco Premium
VANJSKI  ZID – VERTIKALNA DRVENA FASADA
UNUTRAŠNJI ZID
Krovna konstrukcija Steco Premium
KROVNA KONSTRUKCIJA
premium kosi krov
KOSI KROV

STECO PREMIUM PLUS +

VANJSKI ZID – DEMIT FASADA

STECO EXCLUSIVE

VANJSKI ZID – DEMIT FASADA
horizontalni zid exclusive
VANJSKI ZID – HORIZONTALNA DEMIT FASADA
VANJSKI  ZID – VERTIKALNA DRVENA FASADA

STECO EXCLUSIVE PLUS +

steco zid demit
VANJSKI ZID – VERTIKALNA DEMIT FASADA
Živite sigurno, zdravo i udobno u kućama STECO
STECO CENTAR d.o.o.