KVALITET
na prvom mjestu
BROJ 1
u zemlji i regionu

USLOVI KORIŠTENJA

Ko Smo Mi?

Naša web adresa jehttps://www.stecocentar.com/

 

Naša brend (logo) je:

Steco Centar Logo Novi

 

Komentari

Kada posetioci ostave komentare na sajtu, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, kao i IP adresu posetioca i string korisničkog agenta pretraživača kako bismo pomogli u otkrivanju neželjene pošte.

Anonimizovani string kreiran od vaše adrese e-pošte (koji se naziva i heš) može biti dostavljen Gravatar servisu da se vidi da li ga koristite. Politika privatnosti usluge Gravatar dostupna je ovde: https://automattic.com/privaci/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika je vidljiva javnosti u kontekstu vašeg komentara.

 

 

Media

Autorska prava: Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa Steco-vih sajtova
bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Steco centra. Neovlašćeno korišćenje smatra ćemo povredom Steco-vih autorskih prava i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa Steco sajta mogu se preneti u adekvatnom obliku i da se vidno navede i u adekvatnom obliku, da je ta ” informacija preuzeta sa sajta www.stecocentar.com. ” kao i uz daljnju obavezu poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima. Sav materijal na našem sajtu je isključivo naše vlasništvo, upotreba istog, ne ovlašteno kopiranje i objavljivanje je strogo zabranjeno i zakonom kažnjivo.

 

 

Cookies

Da bismo olakšali korišćenje našeg web sajta, primenjujemo sistem “cookies”. To su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg veb sajta, a Vaš pretraživač (browser) ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u “cookies” služe, između ostalog, pre svega za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. “Cookies” koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata “cookies”. To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen (settings) Vaš pretraživač. “Cookies” koje su uskladištene u Vašem računaru možete u svakom trenutku ukloniti tako što ćete izbrisati privremene internet fajlove (“Tools/Extras”-“Internet options” na traci pretraživača).

 

 

Sadržaj Sa Socijalnih Mreža I Ostalih Sajtova

Naša internet stranica bi mogla imati dodatke (plug-ins) društvene mreže facebook. com, kojim upravlja Facebook Inc., 1601 S California avenija, Palo Alto, CA 94303, SAD (Facebook). Konkretno, to bi mogli biti dodaci tipa Facebook “Like” odnosno “Dopada mi se” taster ili slični. Ako pristupite nekoj od naših internet stranica koja je opremljena takvim dodacima, Vaš internet pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa Facebook serverom i dodatak će biti prikazan na ekranu kroz komunikaciju sa Vašim pretraživačem. Dodatak će obavestiti Facebook server koju ste od naših internet stranica posetili. Ako imate profil na Facebooku i ulogovani ste na korisnični nalog na Facebook-u, kada posetite našu internet stranicu, Facebook će preneti ovu informaciju Vašem korisničkom nalogu na Facebooku. Koristeći bilo koju od funkcija dodataka (npr. klikom na Like taster, ili ostavljanjem komentara), ova informacija će biti takođe preneta na Vaš korisnički nalog na Facebooku. Dodatne informacije o prikupljanju i upotrebi podataka od strane Facebook-a o pravima i mogućnostima zaštite Vaše privatnosti u ovom kontekstu, možete pronaći
u informacijama o zaštiti podataka na Facebooku. Kako bi sprečili da Facebook poveže posetu našoj internet stranici sa Vašim koriničkim nalogom na Facebooku, morate se izlogovati sa Facebook naloga pre nego što posetite našu internet stranicu. Slični uslovi važe i za ostale mreže navedene na našim sajtovima.

 

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

 

 

Prikupljanje I Upotreba Ličnih Podataka

Prikupljamo podatke koji se odnose na konkretnu ličnost radi obrade i korišćenja samo ako dobrovoljno odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to. Vaše lične podatke koristimo isključivo radi ponuda proizvoda i usluga koje Vas zanimaju a deo su našeg poslovanja. Davanjem te vrste saglasnosti, prihvatate sledeće uslove korišćenja. Kada posećujete naš veb sajt, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe ili u cilju izrade rezervne kopije (backup). Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača (browser), operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našem veb sajtu, veb sajt koji koristite da biste nas posetili, veb sajtove koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do našeg web sajta. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima veb sajta. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti. Ako Steco prenese podatke bilo kom spoljnom provajderu, biće preduzete tehničke ili organizacione mere koje jemče da će taj prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ako nam dobrovoljno dostavite podatke o svojoj ličnosti, mi te podatke nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.
Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da se blagovremeno obavestite o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

 

 

Bezbijednost

Steco će Vaše podatke uskladištiti potpuno bezbedno i zato će preduzeti sve mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena. Steco-vi ugovorni partneri koji imaju pristup Vašim podacima da bi Vam u ime Steco-a pružili određenu uslugu imaju ugovornu obavezu da sve te podatke drže u tajnosti i ne mogu ih koristiti ni u kakve druge svrhe. U nekim slučajevima, biće neophodno da Vaše upite dostavimo Steco-vim podružnicama. I u tim slučajevima Vaši podaci će biti tretirani kao poverljivi.

 

Vaše Želje I Zahtjevi – Službenik Za Zaštitu Vaših Podataka

Uskladištene podatke Steco će izbrisati po isteku zakonskog roka ili po isteku ugovornog predviđenog roka skladištenja, ili ukoliko oni Steco-u više nisu potrebni. U svakom trenutku Vi, razume se, možete zatražiti da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani. Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu podataka o Vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu. Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.

 

 

Pravila E Pošte

Svaki e-mail sa prilozima koji je u prometu preko servera Steco Centar d.o.o. (u daljem tekstu zajedno: Poruka) je vlasništvo Steco Centar d.o.o. (u daljem tekstu: SC) i namenjen je isključivo primaocu/primaocima na koga/koje je adresiran. U slučaju da smatrate da ste Poruku primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i stručne službe SC na adresu: stecocentar@stecocentar.com i poruku obrišete sa vašeg računara. Molimo da imate u vidu da se svaka Poruka upućena sa servera – domena montaznekucesteco.rs i od strane lica registrovanih na tom domenu, smatra poslovnom korespondencijom Steco Centar d.o.o. i da svaka Poruka predstavlja poslovnu tajnu kompanije Steco Centar d.o.o. Osim toga, pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih kompanija, službene tajne državnih organa i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je Poruka adresirana.
Molimo da imate u vidu i da Poruka može sadržati lične podatke građana i informacije koje podležu zaštiti kako zakonskih, tako i internih propisa SC, i kojima se rukuje prema posebnim procedurama koje ti propisi uređuju. Neovlašćeno korišćenje i rukovanje ličnim podacima mimo pomenutih propisa i procedura, navedenih na našim sajtovima, povlači zakonsku odgovornost. Mišljenja i stavovi iskazani u Porukama ne predstavljaju nužno zvanična i pravno-obavezujuća mišljenja i stavove kompanije Steco Centar d.o.o. U slučaju da su vam isti potrebni u svrhe poslovanja sa SC ili informisanja, molimo da ih zatražite od ovlašćenih lica SC na jasan i nedvosmislen način. Adrese ovlašćenih lica kao i lica ovlašćenih za komunikaciju ispred SC dostupna su na našim internet-stranicama i u javnim registrima država u kojima SC posluje.
Svako umnožavanje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje celine, delova Poruke ili sadržine informacija iz Poruke je neovlašćeno i zakonom zabranjeno. Skrećemo vam pažnju, da neovlašćeno korišćenje i promet Poruka ili njihove sadržine na bilo koji način može izazvati vašu materijalnu, disciplinsku i/ili krivičnu odgovornost zavisno od vrste korespondencije i samog sadržaja konkretne Poruke, a u skladu sa zakonskim propisima. SC raspolaže najsavremenijim sistemima odbrane svojih poslovnih mreža od kompjuterskih virusa, štetnih kodova i neovlašćenih upada i o prevenciji njihovih štetnih posledica u odnosu na elektronsku korespondenciju i lične podatke njenih česnika i drugih lica stara se u skladu s najvišim međunarodnim standardima i propisima iz tih oblasti. Ipak, obzirom na praksu u savremenom elektronskom saobraćaju, SC ne snosi odgovornost u vezi sa eventualnim posledicama koje može pretrpeti bilo koje lice po osnovu informacija sadržanih u Poruci, zloupotreba Poruke i njenog sadržaja, štetnog koda ili kompjuterskog virusa.