KVALITET
na prvom mjestu
BROJ 1
u zemlji i regionu

TEHNOLOGIJA

Steco Tehnologija

STECO TEHNOLOGIJA

STECO FAST – ( FUTURE AND SMART TEHNOLOGY ) ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAČINA STANOVANJA ZA BOLJI ŽIVOT!

Montažni objekti se grade od prefabrikovanih panela čija je osnovna konstrukcija drvo. Uz drvenu konstrukciju materijali koji se koriste u proizvodnji panela i drugih elemenata su: izolacioni materijali (mineralne vune, stiropor, stirodur..), pločasti materijali (OSB, QSB, fermacell, gipsane table…), spojna sredstva.

Montažne kuće su građevine koje se ne grade na licu mesta, već se delovi proizvode u fabrici u vidu panela ili modula, a zatim se transportuju do mesta izgradnje. Pošto su kuće sagrađene iz delova, vlasniku je lako da montira dodatne prostorije ili solarne panele na krovove. Mnoge od ovih kuća mogu biti lako prilagođene specifičnostima lokacije izgradnje, čineći ovakav oblik konstrukcije daleko fleksibilnijim i modernijim nego ranije. Danas dizajn prefabrikovane kuće predstavlja izazov za svakog arhitektu. Dizajn postaje sve inventivniji upotrebom najrazličitijih geometrijskih oblika i ekoloških materijala. Na taj način ovaj tip kuća prati razvoj aktuelne arhitekture i održivi način gradnje i stanovanja. Veliku prednost predstavlja i to što nakon izgradnje ne ostaje puno građevinskog otpada. Svuda u svetu tržište prefabrikovanih materijala i kuća je u stalnom usponu.

Kupovina montažne kuće ima mnogo prednosti u odnosu na klasičnu gradnju: Kataloška forma prodaje (uz moguće izmene) – pruža kupcu mogućnost da jasno sagleda koji nivo gradnje dobija za kalkulisan iznos, šta je sve uključeno u koju cenu (krovni pokrivač, vrata i prozori, podovi, keramika, sanitarije…) i koja vrsta proizvoda (moguća doplata u odnosu na uračunatu cenu ukoliko kupac želi kvalitetniji i skuplji proizvod ili materijal. Umerena fleksibilnost – jasne početne tačke (projekat, materijali, nivo izgradnje) olakšavaju sve eventualne korekcije projekta i dogovor u vezi sa detaljima, a posledice na troškove su jasno definisane. Brzina i jednostavnost gradnje – gradnja je 3 do 4 puta brža od tradicionalnog načina, brži je i raniji povratak i uloženih investicija i kapitala. Superiorniji kvalitet – ostvaren van gradilišta u proizvodnim pogonima sa jačom kontrolom kvaliteta i u pripremnoj fazi projektovanja sličnih modela.

Ekološki ispravne – efikasna fabrička proizvodnja proizvodi manje otpada u proizvodnji, a čistija ugradnja manje šteti prirodnom okruženju gradilišta. Bezbednija gradnja – provereno je da modularna konstrukcija bezbednija od tradicionalnog zidarstva. Mala zahtevnost radne snage – timovi za gradnju i završne radove pri kompletiranju modularnih objekta uključuju manji broj radnika na gradilištu Smanjeni troškovi projektantskih honorara – standardizovani detalji modularnih objekata pojednostavljuju i smanjuju potebu za učešće specijalizovanih disciplina.

Cijena – uzimajući u obzir sve navedene parametre montažna gradnja je daleko povoljnija od klasične gradnje zidanjem. Prefabikovane montažne kuće jesu najbolje rešenje za svakoga – u smislu cene, kvaliteta, toplotne izolacije, jasno definisanih detalja ugovora, rokova gradnje, kompletiranja radova… Uz to montažne kuće imaju daleko veći potencijal. One ne moraju biti uslovljene škrtom ponudom arhitekture, materijala, sistema, opreme… Mogu imati izuzetne odlike energetske efikasnosti i ekološko opravdanje, i to je njihov najveći zalog za budućnost. Sklapanje panela se vrši na potpuno automatskim stolovima. Sistem ovih stolova funkcioniše na principu dva vezana procesa. Prvi proces podrazumeva sklapanje rama – konstrukcije i zatvaranje jedne strane konstrukcijskom oblogom. Drugi deo rada podrazumeva prebacivanje sklopljene konstrukcije na suprotnu stranu stola (hidrauličkim podizačima), gde se panel puni termoizolacionom vunom i vrši zatvaranje druge strane konstrukcijskom oblogom. U ovom procesu se obavlja i postavljanje parnih brana (folija) i razvod cevi kroz koje se kasnije provode kablovi za električne instalacije. Ovako pripremljeni paneli se kranskom dizalicom prihvataju i prebacuju u deo proizvodnje gde se nanose fasadni slojevi. Drveni ram zajedno sa konstruktivnom oblogom obezbeđuje statičku stabilnost i otpornost budućeg objekta. Termoizolacioni sloj vune obezbeđuje pozitivna termička svojstva objekta. Unutrašnja obloga se po montaži gletuje i boji završnim bojama po želji kupca. Priprema na mestu gradnje podrazumeva izgradnju jednostavnih i jeftinih temelja, jer je konstrukcija montažnih objekata izuzetno laka i nema potrebe za masivnim temeljima. Istovar je istovremeno i početak montaže jer se elementi direktno sa kamiona smeštaju na njihovo mesto na temeljima koje je određeno šemom montaže.

Montažne kuće se proizvode u zatvorenim halama, moguće je neke procese automatizovati i najvažnije: vremenske neprilke ne utiču na tempo i kvalitet gradnje, tako da je moguće ispoštovati garancije i prema kvalitetu i rokovima završetka. Standardizovana proizvodnja – pošto se odvija se u zatvorenim halama, potrošnja materijala i energije je kontrolisana, uštede su velike.

Drvo, koje je dugi niz godina bio osnovni materijal za građenje, zadnjih decenija ima sve veću primenu u izgradnji modernih objekata. Mala zapreminska težina drveta u odnosu na čelik i beton nije zanemarljiva, kao i relativno velika čvrstoća paralelno sa vlaknima i laka obrada. Mala osetljivost materijala na temperaturne promene, mogućnosti montaže i dislociranja konstrukcije postavjaju drvo kao materijal za gradjenje u ravopravne odnose sa drugim građevinskim materijalima. Puno drvo je otporan materijal i sporije sagoreva nego betonski stubovi ili čelične grede. Drvo spada u jeftine materijale i u procesu obrade i proizvodnje zahteva daleko manje utroška energije nego ostali gradjevinski materijali.

Konstruktivne obloge panela su OSB ploče, Fermacell table, Gipsane table… Ovi elementi obezbeđuju statičku stabilnost, ali i bitno utiču na građevinsku fiziku (termička svojstva gotovog objekta). Izolacioni materijali koji se koriste u montažnoj gradnji su: kamene i staklene vune, razne vrste stiropora, tvrdopresovani stiropori… Najsavremenije metode u proizvodnji ovih materijala obezbeđuju najbolje rezultate u pogledu termotehničkih svojstava montažnih objekata. Spojna sredstva neophodna prilikom proizvodnje i montaže obezbeđuju visok nivo stabilnosti i sigurnosti panela kao i konstrukcije u celini. Prilikom spajanja svih elemenata, upotrebljavaju se najkvalitetnija spojna sredstva velikih nosivosti i čvrstoća.